Dozorná rada

PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
Predseda

Ing. Ladislav Haspel
Podpredseda

PhDr. Zora Hloušková
Člen

Mgr. Emília Pravdová
Člen

Peter Kvačka
Člen

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk