Mailingové linky

V roku 2015 sme strojový park na oddelení dokončujúceho spracovania doplnili o dve baliace a mailingové  linky. Baliaca a mailingová linka SITMA 950 s popisovacím zariadením Videojet a baliaca a mailingová linka CMC 2800 s popisovacím zariadením Domino BitJet umožňujú personalizáciu a potlač na tlačený produkt alebo obal z fólie, vkladanie reklamných a iných produktov, ako aj etiketovanie produktov. Komplexnou ponukou dokončujúceho spracovania ponúkame našim klientom komfortné, pohodlné, ako aj čas i financie šetriace služby.Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk