Modernizácia tepelného hospodárstva

V oblasti priemyselnej výroby sa stále skrýva veľký potenciál na dosiahnutie energetických úspor. Slovenská Grafia v roku 2015 investovala do úspor energie formou maximálneho využívania odpadového tepla z výrobného procesu.

Zdroj: TZB Haustechnik 1/2016

viac »Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk