Grafobal Group

Grafobal Group, majoritný akcionár Slovenskej Grafie, je najvýznamnejšia slovenská podnikateľská skupina pôsobiaca v oblasti polygrafie, distribúcie a médií.

 

 

VYDAVATEĽSTVÁ SPN Mladé Letá
TLAČ ČASOPISOV A REKLAMNÝCH TLAČOVÍN Slovenská Grafia
TV A MÉDIÁ C.E.N. (TA3) , Unimedia
VÝROBA OBALOV Grafobal Skalica, Grafobal Bohemia, Grafobal Vilnius, Grafobal Bulgaria, Grafobal Don
DISTRIBÚCIA GG Tabak
OBCHOD SO ZBEROVÝM PAPIEROM Integroup


Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk