Kariéra

Hľadáme zamestnancov na pracovné pozície:

Knihár – zoraďovač V1, V2

viac informácií »

Zoraďovač – mailingové linky

viac informácií »

Manipulačný robotník v expedícii

viac informácií »

Robotník v dokončujúcom spracovaní 

viac informácií »

Expedient

viac informácií »

Skladník

viac informácií »

Nastavovač orezových liniek

viac informácií »

 

Ak Vás niektorá z uvedených pracovných pozícií oslovila, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mailovú adresu „ kariera@grafia.sk“, poštou alebo doručte osobne.

Do svojej žiadosti nezabudnite uviesť nasledujúci text:
„Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov dáva svoj súhlas spoločnosti Slovenská Grafia a.s. na spracovanie jeho osobných údajov po dobu jedného roka pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“

Upozorňujeme Vás, že ak Vaša žiadosť nebude uvedený text obsahovať, nebudeme môcť s Vašimi osobnými údajmi ďalej pracovať, resp. Vás viesť v databáze záujemcov o zamestnanie v našej spoločnosti.

Našim zamestnancom ponúkame:

 • zamestnanie v stabilnej spoločnosti,
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • zaškolenie alebo zaučenie odborníkmi z vlastných radov,
 • zaujímavý sociálny a benefitný program,
 • odborné vzdelávanie realizované prostredníctvom externých vzdelávacích spoločností,
 • možnosť bezplatne sa jazykovo vzdelávať prostredníctvom kurzov realizovaných v priestoroch spoločnosti,
 • odmeňovanie v závislosti od úrovne dosahovaného pracovného výkonu.

Od našich zamestnancov očakávame:

 • spoľahlivosť,
 • lojálnosť,
 • kladný vzťah k práci,
 • a tímového ducha.

 


Kontakt:
Slovenská Grafia, akciová spoločnosť
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava

Oddelenie HR
Telefonický kontakt: 02/4949 3853, 4949 3111
E-mail: kariera@grafia.sk

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk