Novinky

ISO 28000:2007 – Systémy bezpečnosti dodávateľského reťazca

Súčasťou politiky našej spoločnosti je okrem ochrany bezpečnosti informácií aj bezpečnosť dodávateľského reťazca. Komplexným riešením na splnenie všetkých požiadaviek našich zákazníkov bolo zavedenie normy ISO 28000. Medzi hlavné atribúty normy patrí fyzická bezpečnosť vnútorných a vonkajších priestorov, riadené prístupy zamestnancov, externých dodávateľov a návštev, kamerové systémy, kontrolné mechanizmy pri manipulácii s tovarom a jeho fyzické zabezpečenie. Norma slúži aj na aktívne riadenie a znižovanie rizík v rámci dodávateľského reťazca a na zníženie negatívnych dopadov na logistický reťazec. Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk