Profil spoločnosti

História

Slovenská Grafia je pôvodný názov tlačiarne, ktorej vznik sa datuje od roku 1921 a je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku. Spoluzakladateľom a predsedom správnej rady bol Dr. Milan Hodža, prvý slovenský predseda vlády 1. Československej republiky. Z tlačových strojov tu v roku 1935 vyšla prvá farebná publikácia vyrobená pre Maticu slovenskú. V roku 1936 bola zavedená hĺbkotlačová a o dva roky neskôr ofsetová technika. Tradícia rotačnej tlače sa datuje rokom 1956, kedy boli inštalované prvé hĺbkotlačové a ofsetové rotačky a začala sa výroba farebných obrázkových časopisov. V roku 1971 bol vybudovaný terajší závod v Bratislave-Krasňanoch.

V roku 1997 bola zavedená technológia bezfilmového zhotovenia tlačovej formy v hĺbkotlači – CTG a od roku 2000 aj pre ofset – CTP. Koncom roka 2012 bola po 55 rokoch ukončená produkcia hĺbkotlačovou technológiou.

Majoritným akcionárom Slovenskej Grafie je spoločnosť Grafobal Group, najvýznamnejšia slovenská podnikateľská skupina pôsobiaca v oblasti obalov, polygrafie, distribúcie a médií.

 

Technologické vybavenie

Disponujeme najmodernejším vybavením na všetkých stupňoch výroby, od zadania pomocou webového rozhrania InSite, cez workflow Kodak Prinergy Connect, najmodernejší náhľad na monitore na každom tlačovom stroji, automatické riadenie farebnosti v tlačových strojoch až po prvky automatizácie a robotizácie pri výrobných strojoch v tlači aj v dokončovacom spracovaní. Ako jediná tlačiareň na Slovensku máme potenciálnu okamžitú hodinovú kapacitu 12 miliónov strán A4 za hodinu, čo nás zaraďuje na špičku v Európe.

Našou stratégiou je poskytovať profesionálne a flexibilné služby v plnej variabilite formátov tak, aby mohli byť splnené požiadavky klientov. Tomu zodpovedá technologické vybavenie na prípravu tlače, tlač a dokončujúce spracovanie.

Rozhodujúcimi výrobnými zariadeniami tlače sú ofsetové rotačné stroje KBA Compacta 918 (72 strán stojatého formátu A4 alebo 84 strán ležiaceho zmenšeného časopiseckého formátu), Lithoman IV (64 strán A4), Lithoman III (48 strán A4), Lithoman III (32 strán A4), Polyman (16 strán A4). Rotačné stroje v Slovenskej Grafii poskytujú vysokú vyriabilitu zvolených formátov a rozsahov. Tlačový park dopĺňajú dva hárkové ofsetové stroje. Špičkový 5-farebný stroj Heidelberg Speedmaster CD 105 s možnosťou in-linového lakovania formátu B1 a nový vysokovýkonný 5-farebný stroj KBA Rapida 105-5 formátu B1 s integrovaným UV lakom a technickou rýchlosťou 18 000 hárkov/hod. Hárkové stroje sú určené na tlač náročných lakovaných obálok pre časopisy alebo reklamné materiály a katalógy.

V rokoch 2011 a 2012 inštalované veľkokapacitné rotačné ofsetové stroje Lithoman III (48 strán A4) a Lithoman IV (64 strán A4) od spoločnosti manroland AG s potenciálnou kapacitou viac ako 6 miliónov strán A4 za hodinu sú svojím najmodernejším vybavením o krok vpred nielen výkonom, ale aj kvalitou produkcie a mierou automatizácie. Oba tlačové stroje disponujú vysokými výkonovými parametrami a sú vhodné pre tlač magazínov a merkantilných tlačovín vo vysokých aj stredných nákladoch.

Dokončujúce spracovanie šitou väzbou V1 zabezpečujú tri drôtošičky Müller Martini, vrátane plnoautomatickej drôtošičky Primera E140, ktoré produkty poznášajú, zošijú skobkami a orežú na zvolený formát. Produkt sa balí jednotlivo do fólie, môže sa vlepiť alebo vložiť reklamná príloha a v balíkoch uložených na palety sa pripraví na expedíciu. V roku 2007 bola spustená do prevádzky špičková bubnová drôtošička Ferag UniDrum, ktorá dosahuje rýchlosť 36 000 taktov za hodinu. Mäkkú lepenú väzbu vyrábame na linke od firmy Kolbus, ktorá patrí k najmodernejším technológiám vo svojej kategórii. Svojím technickým vybavením je na Slovensku jedinečná, umožňuje vkladanie až troch rôznych reklamných produktov medzi jednotlivé zložky či on-line nalepenie ďalšieho reklamného produktu. Stroj dosahuje rýchlosť 8 000 väzieb za hodinu, pričom hrúbka väzby môže byť od 2 do 70 mm.

 

Spoločnosť orientovaná na potreby klienta

Tlačiareň Slovenská Grafia, a. s. sa strategicky profiluje ako obchodná spoločnosť. Poznávame a identifikujeme potreby klientov a poskytujeme kvalitný servis s vysokou pridanou hodnotou. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom komplexný servis, spĺňať náročné požiadavky trhu na kvalitu a profesionálne nasadenie. Takto sme získali pevné miesto v európskej polygrafii a integrovali sa do silného medzinárodného spoločenstva renomovaných vydavateľských domov a vplyvných tlačiarní či už priamymi zákazkami, alebo partnerstvami v subdodávkach pre veľké západoeurópske tlačiarne.

 Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk