PREDSTAVENSTVO

Ing. Albín Tuharský
Predseda 

Ing. Rudolf Rosskopf
Podpredseda

Mgr. René Sido
Člen 

Ing. Richard Kohút 
Člen 

Ing. Peter Kosík
Člen 

Mgr. Pavol Jakubov
Člen 

Roman Jankovič
Člen 

PhDr. Silver Luco
Poradca 

PhDr. Natália Kmotríková
Poradca 

Ing. Marta Vencelová
Poradca

O nás | Prepress | Press | Postpress | Download | Kontakt | Online dopyt

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk