https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - FOGRA

FOGRA

je jedna z najvyšších certifikácií farebných profilov (ICC), ktoré môže tlačiareň požadovať a podmienky na jej získanie sú skutočne nekompromisné. 

Po úspešnej certifikácii nátlačkov podľa FOGRA 51 (paper type 1) a FOGRA 54 (print substrate PS6 – SCB) je Slovenská Grafia  a.s. schopná vytvárať kontraktačné nátlačky podľa ISO 12647-7:2016. Certifikát 35348 bol vydaný FOGRA (nezávislý výskumný a certifikačný inštitút pre tlačový a mediálny priemysel).Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk