https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Hĺbkotlači v Slovenskej Grafii po 55-tich rokoch odzvonilo

Hĺbkotlači v Slovenskej Grafii po 55-tich rokoch odzvonilo

Progresívna technológia ofsetu dáva spoločnosti možnosť pružnejšie reagovať na dopyt zákazníkov. Slovenská Grafia realizuje od januára 2011 výnimočnú investíciu 22 miliónov eur.

Bratislava, 19. január 2011. Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. pokračuje v investičnom zámere s cieľom reorganizovať a zefektívniť výrobu. Napriek dlhotrvajúcej recesii v odvetví polygrafie hľadá nové cesty k flexibilnejšej výrobe. V roku 20a11 investujea do dvoch nových veľkokapacitných rotačných ofsetových strojov Lithoman od spoločnosti manroland AG, ktoré nahradia hĺbkotlačové stroje. Dve výkonné ofsetové zariadenia kvalitou a operatívnosťou spĺňajú čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov. Postavenie lídra na stredoeurópskom polygrafickom trhu umožnilo slovenskej tlačiarni naštartovať investíciu za 22 miliónov eur.

Rozvoj v polygrafickej technike a nároky na aktuálnosť informačného obsahu neustále zvyšujú požiadavky na flexibilitu a multimediálnu komplexnosť spracovania tlačových zákaziek. „Hĺbkotlač sa využíva pri tlači s nákladom stoviek tisíc až miliónov kusov a takúto tlač si dnes môže dovoliť len málokto. Preto sme investovali do technológie, ktorá je vhodná pre tlač vo vysokých aj stredných nákladoch,“ vysvetľuje Martin Ilavský, generálny riaditeľ Slovenskej Grafie. „A zároveň kladie nároky aj na náš tlačiarenský kumšt a precíznosť.“

Spoločnosť sa pre výmenu strojov rozhodla po dôkladnej analýze. „Výkon ofsetového tlačiarenského stroja je veľkolepý. Obidva stroje Lithoman vyrobia viac ako 5,5 miliónov A4 strán za hodinu, čo znamená, že sa zvýši potenciálna kapacita tlačiarne o tretinu na takmer 75 tisíc ton potlačeného papiera za rok,“ dopĺňa M. Ilavský. K rozhodnutiu prispeli konkrétne prísľuby od spoločnosti manroland AG, ktoré sa týkali napĺňania mnohých kvalitatívnych kritérií aj makulatúr.

Dôležitá bola záruka výrobcu na technickú disponibilitu zariadenia, aj jeho schopnosti skutočne dosahovať dohodnuté výkonové parametre, ktoré sú vyššie ako na obdobných inštalovaných strojoch. Kľúčová je lokálna podpora pre prevádzku zariadenia, šírka a dostupnosť ponúkaných servisných služieb a starostlivosť. „Teší nás, že môžeme podporovať Slovenskú Grafiu pri udržiavaní a získavaní náročných zákazníkov,“ vyhlasuje executive sales manager spoločnosti manroland AG Ulrich Pfefferer. Zariadenia sa budú meniť postupne. Prvá začne tlačiť 48-stranová rotačka Lithoman koncom leta. Na konci prvého štvrťroku 2012 by už malo byť v prevádzke aj nové veľkokapacitné zariadenie, 64-stranový stroj Lithoman.

Najdôležitejším parametrom je spokojnosť zákazníkov. „Krok týmto smerom sme vykonali zavedením virtuálneho nátlačku v roku 2010. Priniesol možnosť odsúhlasiť kvalitu tlače v podstatne kratšom čase,“ zdôrazňuje výrobný riaditeľ Peter Kosík. Novinku zaviedla Slovenská Grafia ako prvá v širokom regióne, čo ocenili zákazníci a po inšpiráciu si chodila aj konkurencia. „Ofsetové technológie manrolandu majú vysoký výkon a najmodernejšie spektrofotometrické zariadenie na porovnávanie a kontrolu farebného priestoru medzi predlohou od zákazníka a samotným výtlačkom. Umožnia tak úsporou času pre prípravu novej zákazky v súvislosti s výrobou a výmenou tlačových foriem,“ dodáva P. Kosík.

Slovenská Grafia, a. s. vznikla v roku 1921 a pozicionovala sa ako líder na slovenskom a regionálnom polygrafickom trhu so špecializáciou na rotačnú tlač. Poskytuje služby v oblasti tlače časopisov, reklamných tlačovín, katalógov a mailingových služieb, pričom ponúka možnosť hárkovej a rotačnej ofsetovej tlače. Potenciálnou okamžitou hodinovou kapacitou, ktorá predstavuje 5,5 miliónov strán A4 za hodinu, sa tlačiareň zaradila na špičku v Európe. Slovenská Grafia patrí do skupiny Grafobal Group. www.grafia.sk

 Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk