Dozorná rada

PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
Predseda

Ing. Ladislav Haspel
Podpredseda

PhDr. Zora Hloušková
Člen

Mgr. Emília Pravdová
Člen

Peter Kvačka
ČlenSlovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk