https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Predstavenstvo

Predstavenstvo

Ing. Albín Tuharský
Predseda

Ing. Rudolf Rosskopf
Podpredseda

Mgr. René Sido
Člen

Ing. Richard Kohút
Člen

Ing. Peter Kosík
Člen

Mgr. Pavol Jakubov
Člen

Roman Jankovič
Člen

PhDr. Silver Luco
Poradca

PhDr. Natália Kmotríková
Poradca

Ing. Marta Vencelová
PoradcaSlovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk