https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Novinky

Novinky

FOGRA

je jedna z najvyšších certifikácií farebných profilov (ICC), ktoré môže tlačiareň požadovať a podmienky na jej získanie sú skutočne nekompromisné. 

Po úspešnej certifikácii nátlačkov podľa FOGRA 51 (paper type 1) a FOGRA 54 (print substrate PS6 – SCB) je Slovenská Grafia  a.s. schopná vytvárať kontraktačné nátlačky podľa ISO 12647-7:2016. Certifikát 35348 bol vydaný FOGRA (nezávislý výskumný a certifikačný inštitút pre tlačový a mediálny priemysel).

ISO 12647-2:2013

Riadenie procesu výroby poltónových farebných separácií, nátlačkov a produkčných výtlačkov — Časť 2: Ofsetové litografické procesy.

Slovenská Grafia a.s. úspešne splnila podmienky pre certifikáciu o procesnej kalibrácii a certifikácii tlačového stroja – PSO (PSO = Process Standard Offset) definované medzinárodným certifikačným inštitútom UGRA,  vykonané Ugra Certified Expertom n. 3191295 – Ing. Anton Puškárom. 

CERTIFIKÁCIA zaručuje klientom, že parametre tlače zodpovedajú parametrom procesu špecifikovaným v norme ISO 12647-2:2013 pre tlač na natieraný papier (PS1 pre hárkovú tlač, PS3 pre rotačnú ofsetovú tlač). Certifikácia zároveň kontroluje kvalitu nastavených procesov.Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk