Novinky

100 rokov na polygrafickom trhu

 

 

 

 

 

Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. si v roku 2021 pripomína sté výročie nepretržitej polygrafickej výroby v Bratislave.

viac »Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk