https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Tlačové správy

Tlačové správy

100 rokov na polygrafickom trhu

Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. si v roku 2021 pripomína sté výročie nepretržitej polygrafickej výroby v Bratislave.

viac »

Modernizácia tepelného hospodárstva

V oblasti priemyselnej výroby sa stále skrýva veľký potenciál na dosiahnutie energetických úspor. Slovenská Grafia v roku 2015 investovala do úspor energie formou maximálneho využívania odpadového tepla z výrobného procesu.

Zdroj: TZB Haustechnik 1/2016

Hĺbkotlači v Slovenskej Grafii po 55-tich rokoch odzvonilo

Progresívna technológia ofsetu dáva spoločnosti možnosť pružnejšie reagovať na dopyt zákazníkov. Slovenská Grafia realizuje od januára 2011 výnimočnú investíciu 22 miliónov eur.

viac »

Výsledky riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

Dňa 01.06.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská Grafia a.s., ktoré prinieslo zmeny v stanovách a nastolilo otázku ďalšieho smerovania spoločnosti.

Na programe valného zhromaždenia bolo prerokovanie štandardných bodov súvisiacich s ukončeným hospodárskym rokom 2009, akými sú schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009, správa audítora, návrh na rozdelenie zisku za rok 2009, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a správa dozornej rady.

viac »

Slovenská Grafia vykázala zisk

Slovenská Grafia dosiahla v minulom roku tržby za vlastné výrobky a služby 62,6 milióna eur a zisk 932 tisíc eur. Tržby spoločnosti tak medziročne vzrástli o 3,4 percenta. Ako informoval ekonomický riaditeľ Silver Luco, napriek náročným podmienkam v polygrafickom priemysle a začínajúcej hospodárskej kríze sa spoločnosti podarilo splniť všetky kľúčové ekonomické ukazovatele. viac »Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk