https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Postpress

Postpress

Dokončovacie spracovanie

Dokončovacie spracovanie šitou väzbou V1 je zabezpečené tromi drôtošičkami Müller Martini a bubnovou drôtošičkou Ferag. Lepená väzba V2 je spracovávaná modernou linkou Kolbus. Tlačiareň poskytuje servis v oblasti mailingových služieb, vlepovanie a vkladanie príloh a predmetov, balenie do fólie, a pod.
 

Väzba šitá drôtom

Pre výrobu tlačovín so šitou väzbou V1 máme k dispozícii tri drôtošičky od firmy Müller Martini a bubnovú drôtošičku od firmy Ferag, ktoré zaručujú vysokú kvalitu spracovania produktov pri zachovaní vysokej rýchlosti produkcie.

 

Typ zariadenia
Ferag UniDrum
Müller Martini Primera E140
Müller Martini Prima Plus
Müller Martini Prima S

 

Lepená väzba

Najmodernejšia linka na lepenú väzbu od firmy Kolbus je svojim technickým vybavením na Slovensku jedinečná a umožňuje vkladanie troch rôznych reklamných produktov medzi jednotlivé zložky ako aj nalepenie ďalšieho reklamného produktu on-line.

 

Typ zariadenia
Kolbus KM 600.C ZU 832.C

 

Špecifické spracovanie a mailingové služby 

Typ zariadenia
Mailingline Sitma 950
Mailingline CMC 2800
CMC Smart Mailer


Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk