https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Prepress

Prepress

Príprava tlače
Komunikácia so zákazníkmi je to, čo v našej práci považujeme za najdôležitejšie. Máme pre vás pripravené návody ako korektne vytvoriť PDF súbory pre tlač, ako nastaviť vaše softvéry, aké použiť ICC profily na vašu zákazku, ako správne zadať súbory pre tlač.

Disponujeme najmodernejším vybavením v oblasti hardvéru a softvéru, čo umožňuje priamu komunikáciu, najmä v prípade zadávania dát cez webové rozhranie InSite. Tlačové formy sa zhotovujú technológiou CTP (Computer to Plate), ktoré zabezpečujú špičkovú kvalitu tlače.Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk