https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Press

Press

ROTAČNÉ A HÁRKOVÉ TLAČOVÉ STROJE

Rotačné ofsetové stroje poskytujú širokú variabilitu zvolených formátov a rozsahov. Tlač náročných lakovaných obálok pre časopisy, reklamné materiály a katalógy zabezpečujú ofsetové hárkové stroje formátu B1.

 

Rotačné ofsetové tlačové stroje

– výroba časopisov, katalógov a reklamných tlačovín vo vysokých a stredných nákladoch, široká variabilita zvolených formátov a rozsahov, rýchla príprava tlače a stroja, vysoká produkčná rýchlosť a kvalitná reprodukcia.

 

Typ zariadenia
Max. počet strán A4
Lithoman III 32
Lithoman IV 32
Lithoman III 48
Lithoman IV 64
KBA Compacta 72

 

Hárkové ofsetové tlačové stroje

– tlač časopisov a reklamných tlačovín s nižšími nákladmi, výroba obálok pre časopisy v piatich farbách s lakom aj v stredne vysokých nákladoch, Kvalitná tlač, precízne spracovanie a optimálna produkčná rýchlosť.

 

Typ zariadenia
KBA Rapida 105-5L
KBA Rapida 106-8+L


Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk