Všeobecné obchodné podmienky

Právne a obchodné vzťahy

Právne a obchodné vzťahy medzi našou firmou a klientami sa riadia podľa Všeobecných obchodných podmienok.

viac informácií »Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk