https://visitorbet.refreshless.com Dunia 777 Slot Gacor Dunia77 Slot https://midtowneatsreno.com/ Situs Slot Gacor
https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Online
Slovenská Grafia, a.s. - Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

História

Slovenská Grafia je pôvodný názov tlačiarne, ktorej vznik sa datuje od roku 1921 a je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku. Spoluzakladateľom a predsedom správnej rady bol Dr. Milan Hodža, prvý slovenský predseda vlády 1. Československej republiky. Z tlačových strojov tu v roku 1935 vyšla prvá farebná publikácia vyrobená pre Maticu slovenskú. V roku 1936 bola zavedená hĺbkotlačová a o dva roky neskôr ofsetová technika. Tradícia rotačnej tlače sa datuje rokom 1956, kedy boli inštalované prvé hĺbkotlačové a ofsetové rotačky a začala sa výroba farebných obrázkových časopisov. V roku 1971 bol vybudovaný terajší závod v Bratislave-Krasňanoch.

V roku 1997 bola zavedená technológia bezfilmového zhotovenia tlačovej formy v hĺbkotlači – CTG a od roku 2000 aj pre ofset – CTP. Koncom roka 2012 bola po 55 rokoch ukončená produkcia hĺbkotlačovou technológiou.

Majoritným akcionárom Slovenskej Grafie je spoločnosť Grafobal Group, najvýznamnejšia slovenská podnikateľská skupina pôsobiaca v oblasti obalov, polygrafie, distribúcie a médií.

 

Technologické vybavenie

Disponujeme najmodernejším vybavením na všetkých stupňoch výroby, od zadania pomocou webového rozhrania InSite, cez workflow Kodak Prinergy Connect, najmodernejší náhľad na monitore na každom tlačovom stroji, automatické riadenie farebnosti v tlačových strojoch až po prvky automatizácie a robotizácie pri výrobných strojoch v tlači aj v dokončovacom spracovaní. V ofsetovej rotačnej tlači máme potenciálnu okamžitú hodinovú kapacitu viac ako 12 miliónov strán A4 za hodinu, čo nás zaraďuje na špičku v Európe.

Našou stratégiou je poskytovať profesionálne a flexibilné služby v plnej variabilite formátov tak, aby mohli byť splnené požiadavky klientov. Tomu zodpovedá technologické vybavenie na prípravu tlače, tlač a dokončujúce spracovanie.

Rozhodujúcimi výrobnými zariadeniami tlače sú ofsetové rotačné stroje  KBA Compacta 918 (72 strán formátu A4 ), Lithoman  IV (64 strán formátu A4), Lithoman III (48 strán formátu A4),  Lithoman IV (32 strán formátu A4), Lithoman III (32 strán formátu A4). Rotačné stroje v Slovenskej Grafii poskytujú vysokú variabilitu zvolených formátov a rozsahov. Tlačový park dopĺňajú dva hárkové ofsetové stroje.  5-farebný stroj Heidelberg Speedmaster CD 105 s možnosťou in-linového lakovania formátu B1 a 5-farebný stroj KBA Rapida 105-5 formátu B1 s integrovaným UV lakom. Hárkové stroje sú určené na tlač náročných lakovaných obálok pre časopisy alebo katalógy.

Dokončujúce spracovanie šitou väzbou V1 vrátane možnosti vkladania , vlepovania alebo nalepovania reklamných produktov zabezpečujú tri pásové drôtošičky výrobcu Muller Martini a bubnová drôtošička  Ferag UniDrum. Mäkkú lepenú väzbu V2 vyrábame na linke Kolbus KM 473, ktorá patrí k najmodernejším technológiam vo svojej kategórii.

Na doplnenie komplexného portfólia služieb zákazníkom  ponúkame na dvoch baliacich linkách Sitma 950 a CMC 2800 možnosti produkty jednotlivo adresovať a následne triediť podľa potrieb distribučných spoločností , baliť do PE alebo PP fólie, pribaľovať  reklamné predmety.

 

Spoločnosť orientovaná na potreby klienta

Tlačiareň Slovenská Grafia, a. s. sa strategicky profiluje ako obchodná spoločnosť. Poznávame a identifikujeme potreby klientov a poskytujeme kvalitný servis s vysokou pridanou hodnotou. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom komplexný servis, spĺňať náročné požiadavky trhu na kvalitu a profesionálne nasadenie. Takto sme získali pevné miesto v európskej polygrafii a integrovali sa do silného medzinárodného spoločenstva renomovaných vydavateľských domov a vplyvných tlačiarní či už priamymi zákazkami, alebo partnerstvami v subdodávkach pre veľké západoeurópske tlačiarne.

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. si v roku 2021 pripomína sté výročie nepretržitej polygrafickej výroby v Bratislave.

viac »Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk