Environmentálna značka – EU Ecolabel

Slovenská Grafia dňa 29. júla 2015 úspešne obhájila certifikát environmentálnej značky Európskej Únie – EÚ Ecolabel, ktorý ma udelený na svoje produkty – reklamné materiály a spravodajské letáky, periodiká, katalógy, letáky a brožúry.Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk