PODMIENKY ZADÁVANIA PODKLADOV

Kvalitný produkt - naša priorita

Našou prioritou je kvalitný produkt. Kvalitu ovplyvňujú rôzne faktory, a z toho dôvodu je potrebné dodržať Podmienky zadávania podkladov.


viac informácií »
ICC profily »

O nás | Prepress | Press | Postpress | Download | Kontakt | Online dopyt

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk