DOZORNÁ RADA

PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
Predseda 

Ing. Ladislav Haspel
Podpredseda 

PhDr. Zora Hloušková
Člen 

Mgr. Emília Pravdová 
Člen 

Peter Kvačka
Člen

O nás | Prepress | Press | Postpress | Download | Kontakt | Online dopyt

Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
T + 421 2 49 49 31 11 | F + 421 2 49 49 35 00
E grafia@grafia.sk | W www.grafia.sk